Интервюeрска мрежа

 
 
Едно от основните конкурентни предимства на Алфа Рисърч е налиичието на собствена добре обучена, високо квалифицирана и мотивирана национална интервюерска мрежа от  350 сътрудници. 
 
 
Работата на интервюерските ни екипи е организирана в четири направления:
 
 

Екипи за преки стандартизирани интервюта

 • Разположени са във всеки един от 27-те областни центрове и се ръководят от регионални супервайзъри. В ситуация на избори тези екипи достигат до 1000 души.
 • Агенцията е разработила собствен курс и ръководство за обучение на интервюери, през който преминават всички нови сътрудници.
 • Четири пъти годишно се организират семинари за супервайзърите и два пъти годишно за интервюерите. 
 • За всяко изследване се изготвя подробна инструкция за интервюиращия и се провеждат брифинги по места или в централния офис на агенцията.
 • Работата на всеки интервюер подлежи на логически оглед и контрол на място и по телефон, с което гарантираме достоверност и качество на набраната информация.
 • Част от екипите са преминали специално обучение за работа като „тайни клиенти”. Подборът се извършва конкретно за всеки отделен случай, в зависимост от необходимия за проучването профил на „клиента”.
   
 

Екипи за провеждане на интервюта чрез автоматизирана телефонна система (CAТI)

 • Централният ни офис в София поддържа екип от 30 оператора на автоматизирани телефонни системи, които осъществяват регулярни проучвания. 
 • Всички оператори са преминали специален курс на обучение. Качеството на работата им е тествано в реални условия.
 • Добре обученият екип е в състояние само за няколко часа да извърши експресно национално представително проучване.
 • Супервайзър следи за изпълнението на извадката, провеждането на интервютата и напредъка на всяко едно проучване, като при необходимост своевременно се внасят необходимите корекции.
   
 

Екипи за провеждане на преки интервюта чрез преносими компютри  (CAРI)

 • 32 от нашите интервюери са преминали специален курс за обучение с CAРI и реализират проучванията на агенцията, когато се изисква прилагането на този метод.
 • Екипът ни има натрупан вече значителен опит в провеждането на тестове на продукти, реклами и концепции. Тестовете се реализират както в централно студио, така и по домовете. 
 • Преди старта на всяко проучване се провежда специален брифинг с екипа и пробни интервюта. 
 
 

Екипи за дълбочинни интервюта

 • Алфа Рисърч е обучила и поддържа постоянен екип от 10 високо квалифицирани интервюери за дълбочинни проучвания.
 • Всички интервюери  от този екип са с висше образование – история, социология, психология, комуникации. Преминали са специален курс на обучение за реализация на дълбочинни интервюта и имат натрупан значителен опит в комуникацията с хора на високи позиции в различни социални области.
 
Заради престижа на агенцията и професионализма на екипите ни, Алфа Рисърч е предпочитан партньор, когато трябва да се реализират интервюта с труднодостъпни социални групи, с представителите на бизнеса, финансовите среди, местните и национални елити,  на държавни и международни институции.