Защита на незащитаващия се потребител

дата: Понеделник, 30 Април 2007

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч

С избирането на първия български еврокомисар темата „защита на потребителите” започна да присъства все по-често в публичното пространство и накара българските граждани да осъзнаят, че имат редица права като потребители  - че не трябва да приемат като нещо „нормално” некачествените стоки, или стоките с изтекъл срок на годност, надписаните сметки, опасните електроуреди и детски играчки и пр. Предлагането на вредни и опасни стоки зае мястото на проблем номер едно в общественото съзнание. Въпреки по-голямата чувствителност към проблема през последните месеци, активното отстояване на правата е все още твърде слабо. Едва 13% са търсили информация за своите права като потребител на определени стоки и услуги. По-активни в това отношение са жителите на големите градове, високо образованите и високо статусни българи, но дори и сред тях потърсилите информация не надхвърлят една четвърт (25%).
До момента почти три четвърти от българите (73%) са имали някакъв негативен опит като потребители. Най-голям е делът  на хората, които са закупили, или видели в търговската мрежа стока с изтекъл срок на годност (51%). На следващо място по честота на разпространеност са надписаните сметки  - 43% от българите са се сблъсквали с такъв проблем. На трета и четвърта позиция се нареждат дефектните дрехи и обувки (37%) или облекла, които се развалят на следващия ден след закупуването (33%). Всеки четвърти е попадал на чуждо тяло или примеси в хранителни продукти (25%).
Значително по-малко са случаите на лекарства с изтекъл срок на годност (7%), опасни за здравето и живота електроуреди (5%), опасни за възрастта на детето играчки (4%). Макар и малки като обхват и разпространеност, тези проблеми съвсем не са така незначителни като обществена опасност, заради сериозните последствия, които могат да причинят.
Българският потребител все още слабо познава и поради това рядко защитава правата си. Той все още не се е превърнал в достатъчно силен фактор за натиск върху производители и търговци за подобряване качеството на стоките и обслужването. Общо 55% от анкетираните признават, че са претърпели по-значими щети от надписани сметки от страна на продавачи на стоки, или от доставчици на услуги. 30% не са реагирали, въпреки че са се сблъсквали с такъв проблем, 25% са протестирали пред продавача/доставчика на услугата. Едва 2.6% са се обръщали към друга институция, или орган.
Макар и неотстояващи активно своите права, българските потребители са изключително положително настроени към възможността в определен срок от време да рекламират или връщат определена стока, ако не желаят да я ползват (63%). Въвеждането на подобна възможност със сигурност ще има позитивен ефект върху повишаване качеството на стоки и обслужване.

Данните са от национално представително проучване на социологическа агенция Алфа Рисърч, проведено в периода 5-15 Март 2007 г.сред 1027 пълнолетни българи по поръчка на вестник Капитал.

 

Архив