Заплахата "Бриджит Джоунс" * и в България

дата: Петък, 15 Март 2002
Ана Томова


Една от най-тревожните тенденции за западното общество през последните години е все по-малкото значение, което младите хора отдават на семейството и брака. Анализите най-често търсят причината в общата алиенация, феминизма или увеличените възможности за професионална реализация, които съвременното общество предоставя на младите жени. Без естествено някой да отрича правото на жените за собствена кариера, тревогата за бъдещeто на западното общество остава. "Може би след 11-ти септември, пише с надежда списание The Economist (от 22 декември 2001г.), нещата ще се променят. Може би нуждата от компания и устойчиви взаимоотношения ще придобие по-голямо значение. Вероятно в бъдеще жените тип Бриджит Джоунс ще бъдат по-склонни да се задомят рано и по-малко нетърпеливи да намерят самоутвърждаване в работата си." Дали тенденцията ще се обърне още е рано да се каже, факт е обаче, че в момента голям дял от жителите на Съединените щати и страните от Европейския съюз отлагат сключването на брак за след 30-тата си година.
Данните за България не се отличават съществено от общата тенденция - едва 30% от хората на възраст между 20 и 29 години вече са семейни. Въпреки че отлага официалното бракосъчетание, обаче, българинът не отрича нуждата от семейство. 84% от младите оценяват дома и семейния уют като изключително важни в живота на човек. Едва 2% са тези, за които домът не означава нищо. Същевременно българинът съвсем не страда от предразсъдъци към безбрачното съжителство. По-малко от половината анкетирани смятат, че не е редно двама души да живеят заедно без да са женени. Сред хората на възраст между 18 и 30 години делът им е още по-малък - едва 11.5% осъждат подобни отношения, като голяма част от младежите съвсем не считат този начин на съжителство за временен. Според една пета (21%) от хората в тази възрастова група по принцип бракът не е необходим. Половият живот също не е тема-табу за българина. 83% от хората смятат, че употребата на противозачатъчни средства е съвсем нормална. Подобно е отношението и към аборта: едва 17% считат, че той трябва да бъде забранен. Известни резерви имат единствено по-възрастните (над 61 години), според 27% от които е необходимо да бъдат предприети подобни законови мерки.

Колкото и да е толерантен по отношение на безбрачното съжителство и нормалните сексуални отношения, когато става дума за деца българинът е склонен да се върне към семейната институция. 58% от анкетираните не смятат за редно да се раждат деца, ако родителите на са сключили брак. Дори и сред най-младите (18-30г.) значителна част (38%) не могат да приемат подобно поведение.

Очевидно ако не друго то отношението на българите към семейството напълно се доближава до европейските стандарти. Дали за добро или за лошо нека моралистите да решават.


Данните са от национално представително проучване на Алфа Рисърч от януари 2002г. Използвани са и данни от Eurostat и Census Bureau.


* Бриджит Джоунс - героиня от едноименния бестселър на Хелън Филдинг

Архив