Замразени под висок корупционен градус

дата: Вторник, 18 Март 2008

Замразени под висок корупционен градус
Радостина Ангелова
Алфа Рисърч

Спирането на парите по три европейски програми (САПАРД, ФАР и ИСПА), макар и изглеждащо на пръв поглед като временно, ще се отрази негативно в поне три ключови за страната направления: влошаване на имиджа на България в ЕС, спад на доверието в българските институции и в способността им да управляват средствата от европейски фондове, повишаване на евроскептицизма. Критиките от Брюксел се вписват напълно в силно изразените сред широката общественост подозрения за корупционни практики в  разпределението на европейските средства. Според 41% от пълнолетните българи парите ще се концентрират в близки до властта кръгове, а 34% смятат, че средствата ще останат неоползотворени едновременно поради липсващ капацитет и злоупотреби.
Подобни мнения не просто ерозират доверието към управляващите, но блокират и интереса към оперативните програми, като така стесняват значително броя на бенефициентите, които биха подали проектни предложения. Ако парите са само за близки до властта, тогава огромните усилия по подготовката на проекти изглеждат за потенциалните бенефициенти напълно неоправдани.
За в бъдеще, освен към управление на изразходваните средства, институциите ще трябва да насочат значителни усилия и за гарантиране на прозрачни и ефективни механизми на контрол. Нe по-маловажно е информирането на гражданите относно начините, по които се изразходват средствата и постигнатите резултати, особено в най-приоритетните за обществото сфери: развитие на селското стопанство, образование, обучение, повишаване на квалификацията, подобряване на инфраструктурата.
Оптимистичния сценарий за изразходване на парите от еврофондовете би бил: подобряване цялостния облик на страната, инфраструктура, административни и обществени услуги, което ще ни приближи като условия на живот до повечето страни членки на ЕС и ще доведе до евентуална политическа стабилизация и нормализация.
Песимистичният е ясен: разпиляване на средствата, корупционни практики, неефективност на обществените услуги, политическа дестабилизация. 


*Данните са от национално представително проучване на социологическа агенция Алфа Рисърч, проведено сред 1148 пълнолетни българи.

Архив