Увеличение на цените - спад в икономическите оценки

дата: Понеделник, 08 Октомври 2007

Увеличение на цените  - спад в икономическите оценки

Радостина Ангелова
Увеличението на цените през последните месеци доведе до рязък спад в икономическите оценки и негативни очаквания за бъдещото финансово състояние на домакинствата и развитието на страната. Така постигнатата с бавни стъпки икономическа стабилизация и предвидимост много рязко взеха обрат. Сравнено с декември 2006 г. хората, които смятат, че икономическото състояние на страната се влошава са се увеличили близо два пъти  (от 30% на 59%). Макар и с по-бавни темпове, нарастване се забелязва и при оценките за икономическото състояние на домакинствата (от 30% на 44%). Увеличените  негативни оценки са съпътствани и с негативните очаквания. Всеки трети очаква влошаване както за себе си, така и за страната.
Изследванията все още не показват значително ограничаване на потреблението, а регистрират по-скоро психологическият ефект от нарастването на цените. Въпреки това, безпокойството за чувствителната промяна на цените обхвана всички – както нискостатусните групи, така и високо доходните групи.
Широката общественост осъзнава, че увеличението на цените е резултат от комплексното влияние на множество фактори – несъвършенства на пазара – спекулации на търговци и трудно саморегулиране на цените, лоши климатични условия, влияние на медиите, които усилват ефекта и пораждат паника, членството в ЕС. В същото време обаче, една значителна част от българите (42%) посочват, е липсата на контрол от страна на правителството е една от основните причини за нарастване в цените. Това дава своето отражение и върху оценките за дейността на правителството, чиито положителни стойности достигат едни от най-ниските нива от началото на неговото конституиране (25% одобрение:71% неодобрение).
Към момента 77% от пълнолетните българи очакват, че през следващата една година цените ще се увеличат чувствително. Най-силни са тези страхове сред ниско доходните групи, които в най-голяма степен са уязвими от подобни промени, но и в най-голяма степен имат социални очаквания към правителството. Ако тенденцията на увеличаващи се цени продължи и страховете станат реалност правителството ще продължи да губи едни от най-силните си привърженици – хората с доходи под средното, пенсионери, социално слаби.

Данните са от национално представително проучване сред 1156 пълнолетни българи, проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч по поръчка на в-к Капитал в периода 24 Септември - 4 Октомври 2007 г.

 

Архив