СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ГЛАСУВАЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

дата: Понеделник, 28 Януари 2013

 СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ГЛАСУВАЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

 

Натиснете следния линк:

Alpha Research EXIT POLL - Referendum.xls

Архив