СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ

дата: Четвъртък, 10 Февруари 2011

  

Изследване на Алфа Рисърч за СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ: Presentation_sexual abuse.ppt

 

Архив