Родопите - обществени нагласи и потенциал за развитие

дата: Вторник, 06 Февруари 2001
Агенция Алфа Рисърч реализира изследването "Родопите - обществени нагласи и потенциал за развитие" по поръчка на Центъра за устойчиво развитие на планината /ЦУРП/ - гр. Смолян. Проучването беше направено в рамките на проекта на ЦУРП "Бъдещето на Родопите - модел за регионално устойчиво развитие", осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Фондация "Развитие на гражданско общество".

Проектът, който се реализира в периода 15 ноември 2000 г. - 15 ноември 2001 г., цели създаване на партньорска мрежа от неправителствени организации, представители на основните етнически и религиозни общности в региона, местните власти, областните управи и централната администрация, медиите, бизнеса и научните общности. Целта на тази действаща коалиция е да се мобилизират ресурсите за устойчиво развитие на Родопите. Проектът трябва да приключи с изготвяне на две програми: за развитие на малкия и среден екологично съобразен бизнес в Родопите и за развитие на трансграничното сътрудничество.
Центърът за устойчиво развитие на планината - гр. Смолян, е неправителствена организация, създадена през 1997 г. Девизът й е "Ние с планината, планината с нас!" Председател на УС на ЦУРП е к.ф.н. д-р Тодор Сгуров.

Досега центърът е реализирал проекти, свързани с подобряването на условията за живот в планината и мобилизиране на потенциала за развитие на този уникален български край. Различните проекти са финансирани от Фондация "Развитие на гражданско общество", Фондация за развитие на местното самоуправление, Британския Ноу хау фонд и др.
ЦУРП генерира база данни за Родопите и издава книги.

Ако искате да прочетете пълния доклад по изследването можете да го изтеглите от ТУК, Acrobat Reader PDF, 1.9MB

Адрес:
Център за устойчиво развитие на планината
бул. България №8,
4700 гр. Смолян,
тел: 0301/25152,
факс: 0301/27101
e-mail: curp@sm.unacs.bg

Архив