Ръстът на цените не е ограничил потреблението

дата: Вторник, 18 Декември 2007

Ръстът на цените не е ограничил потреблението

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч

След увеличението на цените на основните стоки и услуги в края на лятото, многократно беше коментирано тяхното влияние върху икономическото поведение, очаквания и активност на българските потребители. Регулярният икономически мониторинг на Алфа Рисърч в края на годината сочи, че въпреки нарасналите страхове за ежедневните разходи, потреблението на по-дълготрайни стоки и услуги не бележи тенденция към спад. Покупките на черна и бяла техника, както и на по-големи предмети за бита напълно се вписва в регистрираната през последните години тенденция, а за определени уреди реализираните продажби надхвърлят обемите от 2006 г. Същевременно, намеренията за покупка и цялостното потребителско поведение също не показват застой или ограничения. Интересът към техника и по-големи стоки за дома напълно съответства на заявените през последните години стойности.
Най-активните и динамично развиващи се пазари са в областта на информационните и комуникационни технологии – мобилни телефони притежават над две трети от пълнолетните българи (67%), като само през последната година мобилните оператори са привлекли нови 7% от гражданите. Домашен интернет вече има всеки четвърти като ръстът е с 30% спрямо предходната година.
Макар и да попадат все още в категорията на луксозни и труднодостъпни стоки, новите развлекателни технологии също се разрастват с бързи темпове – с около една трета се увеличават притежателите на цифрови фотоапарати и камери, дискмени и MP3 плеъри, системи за домашно кино, миялни машини, климатици.
Едни от най-бързо навлизащите на пазара за техника уреди са домашните компютри. От стока, достъпна за едва 2-3% от населението през 2000-та година, персоналните компютри преминават в групата на масовата техника и днес всяко трето домакинство разполага с компютър, а 7% от населението са направили такава покупка през 2007 г. 
Сред най-хитовите и светкавично налагащи се технологии са плазмените и LCD телевизори. От 2,6% през 2006 г., делът на техните притежатели почти се утроява, достигайки през 2007 г. 7,1%.
Цялостният анализ и сравнението между оценките и поведението на гражданите показват, че повишението на цените е предизвикало по-скоро краткосрочни негативни ефекти, които са рефлектирали основно върху субективните оценки, но не и върху реалната потребителска активност. Тези данни са по-скоро индикатор, че икономическата стабилност и търсене се запазват, отколкото, че домакинствата навлизат в период на застой или регресия.Данните
са от национални представителни проучвания на социологическа агенция Алфа Рисърч, проведени по поръчка на в-к Капитал в периода 20 ноември - 3 декември 2007 г.

Архив