Паралелно преброяване - 80% от извадката

дата: Неделя, 28 Октомври 2007

95% от извадката за Велико Търново

 

 

Архив