Оценките на международните експерти се ползват с по-голямо доверие от тези на българските власти

дата: Вторник, 16 Януари 2001
Още по време на военните удари на НАТО над Косово през 1999 г., 70 на сто от пълнолетните жители на столицата се опасяваха, че бомбардировките ще доведат до отрицателни последствия за околната среда. През последните седмици българското общество имаше възможността да чуе становищата на поредица наши и чужди специалисти по темата "има ли действително повишено радиационно облъчване на Балканите". В този смисъл, интересен е въпросът доколко изказаните експертни оценки са повлияли общественото мнение. Днес, по-голямата част от софиянци са убедени, че войната в Косово е причинила сериозно замърсяване: според 64% - на въздуха, според 52% - на водата и според 45% е довела до повишена радиация.

И докато българските управляващи продължават да поддържат тезата, че няма опасност нито за военнослужещите ни в Косово, нито за населението в България, според цитирана от нашата преса публикация в немския вестник "Берлинер Моргенпост", се оказа, че преди година и половина НАТО е предупредил за възможна токсична заплаха, която крият мунициите с обеднен уран.

По-сериозният проблем не е в това има ли замърсяване или не, а в реакцията на нашите официални власти в подобна ситуация. Една такава се оказа фатална за много българи след аварията в Чернобил.
В очите на преобладаваща част от хората, много по-достоверни са становищата на международните експерти. Половината от интервюираните се доверяват на тях, докато оценките на българските власти приемат едва 32% от софиянци. Дали недоверието им е плод на традиционен песимизъм спрямо родните управляващи или на очевидното противоречие между становищата на чуждите и български експерти е отделен въпрос.

Добре е поне, че опитите за истеризация на проблема, все още не са прераснали в масова паника. Въпреки недоверието си към позицията на българските власти, делът на хората, които смятат, че при сериозна екологична заплаха управляващите няма да предприемат никакви мерки за защита на населението е около една трета. Поляризирани обаче, остават оценките относно броя на хората, за които те ще бъдат ефективни. Срещу 34% от столичани, убедени, че ще са от полза за цялото население, застават 33%, според които те ще са в услуга само на тесен кръг богоизбрани.

И ако българските власти не можаха да накарат хората да повярват, че няма повишена радиация, то все още имат шанс да ги убедят, че могат да бъдат спокойни за здравето си. Защото понякога причините за опасността не са подвластни на човешко регулиране /макар в случая в обеднения уран да не е съвсем така/, но в много случаи успешното предпазване на населението е резултат от адекватна реакция.Данните са от представително за пълнолетното население на гр. София изследване, проведено от агенция Алфа Рисърч, през периода 9 - 11 януари 2001 г.

Архив