ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ЗА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

дата: Вторник, 14 Декември 2010

ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ЗА БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

ПрезентацияFINAL_MTSP_presentation.pdf

 

 

 Резюме на резултатитеsummary_report_public_opinion_MTSP_final.pdf

 

Архив