Обществените нагласи към ново разширяване на Европейския Съюз

дата: Вторник, 26 Април 2005
Радостина Ангелова

Алфа Рисърч

След последното разширяване на Европейския съюз с приемането на 10-те нови членки на 1 Май 2004 година и приключване на преговорите с България и Румъния, все по-актуален става дебатът за присъединяване на страните от западните Балкани, Турция и Украйна.

Обичайно високите нива на подкрепа и ентусиазъм за членството в ЕС, споделяни от гражданите на страните кандидатки, са в противовес на хладния скептицизъм в страните от „стара Европа”, където общественото мнение беше раздвоено както по отношение приемането на 10-страни, така и към момента, за евентуална бъдеща вълна на разширяване.

Голямата дискусия сега е около кандидатурата на Турция. Подобно на всички кандидатстващи страни, общественото мнение в Турция се характеризира с висока подкрепа за присъединяване към ЕС (около 80%).

Може би защото твърде скоро са били в позицията на кандидатстващи, а и защото чувстват по-близки до себе си страните, които сега са на прага на Европейския съюз, 10-те нови членки са по-благосклонни към ново разширяване на ЕС и по-специално към приемането на Турция. Обратно на това, в страните от „стара Европа” сред гражданите доминират все още негативни настроения, въпреки преобладаващо позитивните реакции на техните политически лидери.Основните опасения от разширяването за гражданите в 15-те страни членки са икономически (приемането на нови членове ще доведе до повече разходи за страните, които са отдавна в Съюза, ще се увеличи безработицата и пр.), ще нараснат трудностите при взимане на решения и работата на институциите. Сред предимствата 15-те страни членки на ЕС виждат културното разнообразие, по-високи гаранции за мир и сигурност в Европа и по-важна роля на Съюза в света с членството на повече страни.

В България, която ще се присъедини към Съюза на 1 Януари 2007 година, общественото мнение изразява висока подкрепа за членството в Европейския съюз на Македония (73% „за”), Сърбия (71%) и Хърватска (69%) и по-умерена за приемането на Турция (55%) и Албания (51%). Тази висока подкрепа се базира не само на териториалната близост, но и на близкия дух и култура.За да спечелят обаче доверието на гражданите на ЕС, страните от Балканите трябва да се опитат не само по-бързо да постигнат благосъстоянието на държавите от западна Европа, но и да покажат своето културно многообразие, търсейки разнообразни подходи за интеграция и обмен.

Данните са от национално представително проучване, проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч по поръчка на в-к Капитал в периода 20-31 Март 2005 година. Използвани са данни от изследвания на Евробарометър и изследвания на чужди изследователски агенции.


Архив