Обществени очаквания за Бюджет 2009 и данъчната политика

дата: Четвъртък, 15 Януари 2009

Обществени очаквания за Бюджет 2009 и данъчната политика

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч


И през тази година обществените очаквания към държавния бюджет са силно доминирани от социалните разходи. Широката общественост обаче, поставя един много ясен приоритет: според мнозинството от интервюираните в основните социални сфери (образование, здравеопазване) първостепенно е да бъде подобрена материалната база, а доста по-назад по важност остава повишаване на заплатите на работещите в тези сектори. Тази йерархия в обществените оценки се дължи до голяма степен на факта, че увеличаването на заплатите, без да бъде съпроводено с други мерки за подобряване на работата в тези сфери, не би гарантирало реална промяна в начина, по който те функционират и не би подобрило значително крайния продукт, който предоставят. Като компенсация на това, „видимите” резултати – оборудване, материална база, инфраструктура стават един от важните критерии и от тук, основен обществен приоритет.
В челото на класацията от „социални” разходи са средствата за здравеопазване (по-модерно и ново болнично оборудване – 51%, повече евтини и безплатни лекарства – 50%), следвани от повишаване на пенсиите (48%), увеличаване на разходите за насърчаване на семействата с деца, удължаване на майчинството, детски надбавки (43%). Много близо до тях е модернизация на училищата и по-добра материална база (42%), по-добра пътна инфраструктура (40%).
На дъното на класацията остават реформиране на съдебната система и обезпечаване работата на полицията. Слабата подкрепа за отделяне на повече средства в тези направление обаче, се дължи в много голяма степен на принципната убеденост на българите, че за подобряване на работата на тези институции не са нужни повече пари, а по-скоро политическа воля за справяне с проблемите на престъпността.
Един от най-важните фактори, които определят обществената подкрепа към различните приоритети на бюджета е усещането, че средствата са изразходени ефективно. Липсата на такава убеденост обаче кара две трети от българите да подкрепят намаляване на данъците. И ако преди години извинението, че „средствата са недостатъчно” оправдаваше една или друга лоша политика, днес това извинение вече не важи. От управляващите се очакват много по-добре работещи политики и най-вече ясни и видими резултати в подобряване на инфраструктурата, обезпечаване на здравеопазването, образованието, борба с корупцията и престъпността.


* Данните са от национално представително проучване на социологическа агенция Алфа Рисърч, проведено по поръчка на в-к Капитал в периода 20 Ноември-3 Декември 2008 г. сред 1053 пълнолетни българи.

Архив