НАРАСТВАЩ ИНТЕРЕС КЪМ КОМПЮТЪРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ, СЛАБА АКТИВНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

дата: Петък, 07 Юли 2017

НАРАСТВАЩ ИНТЕРЕС КЪМ КОМПЮТЪРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ, СЛАБА АКТИВНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

 

За повече информация, натиснете следният линк:

0717_Alpha_Research_Professions_Qualifications.doc

Архив