Миграционните потоци все още устояват на кризата

дата: Сряда, 22 Април 2009

Миграционните потоци все още устояват на кризата

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч

Темповете на завръщане на българските емигранти у нас заради съкращения и влошаване на икономическата конюнктура в страната, в която са се установили, все още са умерени, а желанието за напускане на България, макар и не като конкретни стъпки, а по-скоро като обща нагласа, преобладава.
Регистрираните относително високи намерения за заминаване в чужбина са симптоматичен индикатор, че независимо от световната финансова криза, на повечето страни от ЕС се гледа като на по-атрактивно място за работа и заплащане на  труда, в сравнение с България. Не на последно място сред мотивите, които карат българите да заминават, се нареждат по-общи, но много важни от гледна точка на ежедневието, предимства на страните от ЕС: начинът, по който е уреден животът там – транспорт, чистота, обществен ред, социални и публични услуги. Все неща, които в България през последните 20 години се променят твърде бавно, а резултатите остават повече от незадоволителни. Разказите за това колко драстични са разликите между България и останалите европейски страни са много и всеки, излизал в чужбина за по-дълъг или по-кратък период, неминуемо е правил болезнените сравнения.
Не случайно ползите за България от членството в ЕС се виждат  предимно в отварянето на страната „навън” – осигуряване на повече възможности за пътуване (77%), повече шансове за работа на български граждани в чужбина (72%), осигуряване на добри възможности за обучение (70%). Твърде слабо обаче българите усещат промяна в начина, по който функционират българските институции, в модернизация на средата, или налагане на европейски стандарти и правила в отделните обществени сфери. В такъв контекст няма как желанията за напускане на страната да не доминират, дори и когато Европа е силно засегната от финансова и икономическа криза.  
Какъв ще бъде нетният ефект и как ще се променя през следващата една година балансът между заминаващи и завръщащи се у нас тепърва ще се проследява. Като за всеки процес, който е в своето начало, прогнозите биха били твърде условни. Все пак, можем да очакваме съотношението да се запази приблизително неутрално. Защото макар и кризата да води до съкращения, в много сектори източно европейците ще останат предпочитана работна ръка заради по-ниските нива на заплащане. При свиване на пазарите, това може да продължи да бъде благоприятно конкурентно предимство. А от друга страна, българската работна среда, за жалост, все още не е “конкурентна” за живелите и работили в Европа наши сънародници.* Данните са от национално представително проучване на социологическа агенция Алфа Рисърч, проведено по поръчка на в-к Капитал сред 1022 пълнолетни българи по метода на пряко стандартизирано интервю  по домовете на анкетираните лица.

Архив