Местните избори: традиционни партии vs. регионални листи

дата: Сряда, 08 Август 2007

Местните избори: традиционни партии vs. регионални листи 
Геновева Петрова

Мониторингът на обществено-политическите нагласи на социологическа агенция Алфа Рисърч, проведен между 27 юли и 2 август 2007 г. очертава следните основни тенденции:
• Доминиращо недоверие към правителството.
• Плавно нарастваща електорална подкрепа за ГЕРБ.
• Значителен потенциал на регионалните листи в местния вот.

Отношение на обществото към едно от важните политически събития на юли – промените в правителството – е по-скоро скептично. Общата оценка за работата на кабинета се запазва на равнището от последните месеци: 30% положителна срещу 67% отрицателна. Мнозинството от избирателите са на мнение, че последните кадрови и структурни промени в правителството няма да имат особен ефект. Оптимистите, че ще доведат до подобряване на управлението възлизат на 24%, предимно симпатизанти на БСП, ДПС и в по-малка степен НДСВ.

Политическите  събития на месеца имат по-скоро ситуативно отражение върху имиджа на премиера и отделни министри. Доверието към министър-председателя бележи ръст от 6 на сто и достига 43% в края на юли като промяната идва основно от кръговете на традиционно левите избиратели – жители на по-малките населени места, възрастните поколения, симпатизантите на БСП и ДПС.
Налице е значимо подобрение в индекса за дейността на министрите Ивайло Калфин (с 8 пункта) и Пламен Орешарски (4.7 пункта). Те, заедно с министрите Стефан Данаилов, Даниел Вълчев и Гергана Грънчарова оформят групата на най-успешните членове на кабинета.

Направленията, към които обществото проявява най-силна чувствителност обаче, както и ресорните им министри, продължават да се ползват с изключително силна критика. Както през последните месеци, така и през юли, с най-висока неудовлетвореност е съпътствана работата на министрите Емилия Масларова, Радослав Гайдарски, Емел Етем, Нихат Кабил, Румен Петков.

Макар в българското общество да доминира позицията, че няма нужда от предсрочни избори, недоволството от политиката в социално-чувствителните направления и поредицата протести през последните месеци рефлектират в нараснал дял привърженици на идеята за предсрочен вот. От 35% през месец май, в края на юли те достигат 40 на сто.

Електоралните нагласи към момента дават все по-отчетливо предимство на ГЕРБ при евентуални парламентарни избори. Партията на столичния кмет продължава плавно да трупа потенциал. През последния месец тя прибавя 1.4% привърженици, предимно жители на областните центрове.

Подкрепата за БСП остава на равнището от юни - 17.8% с тенденция към отлив на привърженици през следващите месеци. Както показаха и на евро изборите, симпатизантите социалисти са склонни да бойкотират партията си в решителен момент. Към днешна дата те заявяват доверието си към лидера Станишев, но постепенно оттеглят подкрепата си за правителството. Ако тенденцията продължи е възможно още на местните избори БСП да регистрира сериозен електорален неуспех.

Спад в потенциала бележи и НДСВ. В резултат на вътрешно-партийните проблеми жълтите губят около една трета от симпатизантите си и в края на юли разполагат с потенциал от 2.6% от общия брой избиратели в страната.
Подкрепата за десните се запазва в равнището от последните месеци: СДС – 2.4%, ДСБ – 1.2%.
На 1% от общия брой избиратели в страната възлиза и потенциала на ВМРО. Изследванията през последните месеци установяват тенденция към плавен ръст на доверието във ВМРО. Към момента електоралният му потенциал в национален мащаб остава силно ограничен. Основната причина за това е, че подкрепата за партията е концентрирана в няколко региона. Въпреки това обаче, през последните месеци общественото доверие към ВМРО (20%) е съизмеримо с това към Атака, позиционирайки ги сред най-одобряваните партии след ГЕРБ и БСП.

В контекста на предстоящите местни избори, съществена роля в някои общини може да изиграе още един играч, а именно различни варианти на местни (предимно бизнес) листи и регионални партии. Около 18 на сто от избирателите в страната заявяват готовността си да подкрепят подобна, алтернативна на традиционните партии, листа за общински съветници. Тази нагласа нараства до 30 на сто в по-малките общини. Местните листи отнемат потенциал от всички представени на национално равнище партии. Нагласите на избирателите обаче показват, че вотът за тях би се отразил най-неблагоприятно на водещите партии ГЕРБ и БСП, които са изправени пред риска да загубят между 3% и 5% от общия си потенциал.


Данните са от представително за пълнолетното население на страната изследване, проведено от агенция Алфа Рисърч през периода 27 юли - 2 август 2007 сред 1056 души.

Архив