Кризата и пътуванията на българина

дата: Понеделник, 24 Август 2009
Кризата и пътуванията на българина

Станислав Стоянов
Алфа Рисърч

Докато някои страни започват да дават първи сигнали за излизане от кризата, в България все по-често се сочат факти за навлизане в нея. Отвъд чисто политическото говорене е ясно, че браншове като строителство, тежка промишленост, транспорт, туризъм отдавна се задъхват. Какво да очакваме в този план по отношения пътуванията на българина – в България и зад граница?
Като цяло през последната година 61% от българите са пътували в рамките на страната, а 17% - в чужбина (независимо дали по личен или бизнес повод). Близо два до четири пъти по-активни по външните дестинации са жителите на столицата, като тези разлики се определят главно от повода на пътуването. В сравнение с останалите градове софиянци по-често пътуват в чужбина по бизнес, а този вид пътувания са значим дял във външните дестинации. Спад на излизанията си в чужбина в близко бъдеще очаква обаче всеки втори от пътувалите през изминалата година.
При пътуванията в рамките на България ситуацията изглежда различна. Първо, защото тук свиване очакват по-малка част от хората (42% от пътувалите през изминалата година). Освен това, в тези пътувания активността на столичани и представителите на провинцията е сходна, като при бизнес пътуванията в рамките на страната представителите на провинцията дори са по-активни. Точно тук може да се крие отговорът на въпроса как кризата ще се отразява на  придвижванията из страната.
Жителите на областните градове и особено на малките населени места пътуват по личен повод в рамките на България с по-голяма честота от столичани. И в трите типа населени места (столица, областни и малки градове) близо 60% от хората са пътували през изминалата година по лични поводи в рамките на България. Повече от пет пътувания в рамките на страната обаче са направили едва 10% от столичани, срещу 20% от жителите на областните центрове и 29% от жителите на малките градове. Ако към това добавим и бизнес пътуванията, картината става още по-интересна, защото жителите на провинцията, особено на малките градове, са по-активни от столичани при бизнес пътувания в страната. Което е свързано и с местоположението на ключови за бизнеса институции.
Свиването на пътуванията на българина в рамките на страната следователно може да бъде далеч по-значимо от ситуацията, регистрирана в настоящото проучване, като удари много по-силно „уикенд дестинациите”, или малките („евтини”) курортни селища. Защото ако столичани, чувстващи се най-засегнати от кризата по отношения на пътуванията си, ги пренасочват от чужбина към „по-евтините дестинации”, това едва ли означава „падане под нивото” на луксозните български курорти. Когато обаче и жителите на провинцията „свият пътуванията си в рамките на страната”, това със сигурност означава удар именно по малките („евтини”) дестинации, а оттам -  и още по-силно проявление на кризата в тях.
 


* Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване проведено през месец юли 2009 година от агенция Алфа Рисърч по поръчка на в-к Капитал.

Архив