Искате да се чувствате сигурни? Отидете на село!

дата: Понеделник, 27 Август 2007

ИСКАТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ СИГУРНИ? ОТИДЕТЕ НА СЕЛО!

Владимир Шопов
„Алфа Рисърч”

 Очакването за повече сигурност бе сред най-широко разпространените, които българските граждани имаха около присъединяването на страната към ЕС. Продължаващите критики на самия съюз, честите показни убийства по улиците на големите градове и лъкатушещата съдебна реформа, обаче, формират усещане за задълбочаване на проблемите и нарастване на несигурността сред голямото мнозинство българи. В същото време, най-малко засегнати остават най-вече нашите съграждани, които обитават българските села.
 Седем от всеки десет граждани се чувстват по-несигурни в сравнение с предходната година. Най-изострено е това усещане в областните и малките градове и столицата. Едва около 40% от живеещите на село се присъединяват към това мнение. Най-осезаемо несигурни се чувстват хората в активна възраст (между 30 и 50 години), висшистите и тези със средно образование, както и хората със свободни професии, упражняващите ръчен труд и безработните. По-голямата част от гражданите (49%) са убедени в нарастването на организираната престъпност в страната, докато 43% не отчитат промяна в сравнение с предходната година. Едва 6% констатират спад. Близка е картината и при битовата престъпност. 46% виждат нарастване, а за други 43% състоянието остава непроменено. Най-голямо нарастване на чувството за несигурност се вижда сред жителите на областните и малките градове, докато софиянци са по-склонни да мислят, че има запазване на статуквото.
Оценката за нарастващата несигурност е свързана и с ниската оценка, която гражданите дават на МВР. Почти седем от десет българи споделят мнението, че министерството не се справя успешно в борбата с престъпността. Най-често критични  са жителите на София, областните и малките градове, както и хората до 40 години, висшистите, хората със свободни професии, частните собственици и упражняващите ръчен труд. Най-много хора (37%) са склонни да мислят, че МВР полага усилия, но не успява да постигне достатъчно резултати. Притеснително е, че 35% от българите са съгласни с твърдението за връзки на много служители на министерството с престъпния свят. 18% са тези, за които МВР не само не постига значими резултати, но и не полага необходимите усилия. Едва 8% са доволни от постигнатото.
На приказката за вечно намаляващата по статистика престъпност очевидно вярват все по-малко хора. Съчетанието от престъпна безнаказаност, публично осветляване на все повече примери за организирана престъпност и откровен отказ от търсене на полицията при различни битови престъпления започва да води до постоянно нарастване на усещането за несигурност и страх. Продължаващата неспособност от осигуряване на базовата публична услуга на сигурността притеснява все повече граждани. Нещо повече, тя няма как да бъде набавена чрез познатия метод на индивидуалното спасяване, което донякъде сработва при ползването на други, често илюзорни, публични блага като здравеопазването, например. И нищо чудно при продължаващ провал, много да поискат да станат членове на различни квартални, градски или национални гвардии.


Използваните данни са от национално представително проучване на Социологическа агенция „Алфа Рисърч”, проведено през месец август 2007 година по поръчка на вестник „Капитал”.

Архив