ИНФОРМИРАНОСТ И РОЛЯ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

дата: Четвъртък, 27 Октомври 2016

ИНФОРМИРАНОСТ И РОЛЯ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ


За повече информация от проучването, натиснете следните два линка:

Архив