Екопроблемите – прерогатив на партиите

дата: Вторник, 17 Юли 2007

Екопроблемите – прерогатив на партиите
Станислав Стоянов

Трима от всеки четири пълнолетни жители на страната са се сблъсквали лично с екологичен проблем, показва представително проучване на агенция Алфа Рисърч. Сънародниците ни са чувствителни по поредица от теми касаещи околната среда, като този процес е характерен не само за високо образовани групи или урбанизирана среда, но касае широката общественост в страната. Не на последно място изследването е проведено през месец април, т.е. в него липсва някакъв допълнителен „усилващ” ефект от течащите в момента протести по повод казуса „Странджа”.
Най-често българите определят като проблем замърсяването на въздуха. Но с не по-малка значимост са следващите го замърсяване на водите и изсичане на горски масиви, както и незаконно строителство.
Замърсяването на въздуха касае не само големите градски индустриални центрове, напротив – много често то е посочвано като проблем от жителите на малки населени места от градски тип. Още един любопитен факт – именно жителите на малките градове по-често от средното заявяват, че се сблъскват лично с екологични проблеми във всекидневието си. След замърсяването на въздуха, този тип населени места поставят на преден план изсичането на горите (41%), следвано от замърсяване на вода и почви.
Ако има специфично „столичен” проблем, то това е незаконно строителство, пораждащо екологични проблеми (38% в столицата). В София то е поставено непосредствено сред проблемите с въздуха и допринася за рекордния за страната дял от хора, които са се сблъсквали лично с екопроблеми – 86%.
Ако можем да говорим за други демографски специфики на чувствителността по тема екология, то правят впечатление две неща. Най-често внимание й обръщат хората на средна възраст – между 30 и 60 години. И втора особеност – с нарастване на доходите въпросната чувствителност расте. Това обаче може да се обясни и с относително по-малкото проблеми в населени места от селски тип, където живее голям дял от населението с ниски доходи. Можем следователно да заключим, че околната среда е общозначима тема от ключова важност за България.
Вероятно и поради тази причина, голяма част от българите са склонни да я поставят преимуществено в дневния ред на „казионните” партии (52%), а не толкова в прерогативите на „зелени” партии (35%), или неправителствени организации (23%). Подобна тенденция би могла да наведе на множество изводи. Първо – че българинът приема темата за околната среда сериозно и изисква тя да влезе в дневния ред на повечето политически партии, а не само в тази на зелените. Но и второ, не толкова обнадеждаващо – че не вярваме във възможностите на гражданската активност и алтернативният натиск. Поради което отново свеждаме очакванията си до партиите.


Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване проведено сред 1011 пълнолетни жители на България в периода 7-15 април от Алфа Рисърч по поръчка на в-к Капитал. Ниво на статистическа грешка +- 2.5%.

Архив