Бюджет 2008 – приоритет на социалните разходи

дата: Четвъртък, 22 Ноември 2007

Бюджет 2008 – приоритет на социалните разходи

Радостина Ангелова
Алфа Рисърч

Обсъждането на бюджет 2008 провокира множество различни гледни точки – от строго експертната позиция на икономически анализатори, работодатели и социално-икономическите партньори, до тази на широката общественост, чието мнение, по един или друг начин, също трябва да бъде отчетено при определяне на основните политики и финансовото им обезпечаване.
Приоритетни за гражданите са социалните разходи и по-точно онези, които засягат най-широки групи от обществото. На първо място, според общественото мнение, в бюджет 2008 трябва да бъде поставено здравеопазването: по-модерно и ново болнично оборудване (76%) и повече евтини и безплатни лекарства (72%). И ако модернизирането на здравеопазването е приоритет за всички възрастови и социални групи, най-силен акцент върху лекарствата разбираемо поставят пенсионерите.
Продължилата близо шест седмици учителска стачка е привлякла вниманието на обществото върху проблемите на образованието. Гражданите обаче извеждат на преден план материалната база в училищата (58%) и оставят по-назад в класацията учителските заплати (31%).
Третото основно направление, посочено от 58%, е изграждането и поддържането на пътна инфраструктура. С все по-интензивната вътрешна миграция и увеличаващи се разходи за свободно време и пътуване, автомобилният трафик в градски и извънградски условия нараства неимоверно. Остарялата и зле поддържана инфраструктура е един от най-болезнените проблеми през последните години, генериращ висока критичност към способността на управляващите да решават актуалните въпроси на обществото. 
Другите направления (заплати на медицински персонал и педагози, обезпечаване  работата на полицията, национална сигурност и др.) остават назад в класацията не толкова поради омаловажаване на значението им, колкото поради високата критичност към ефективността и качеството на тяхната дейност, към организацията на обслужването и на работата с гражданите.
Бюджет 2008 ще бъде приет в противоречив социален контекст. От една страна, ръстът на цените води до увеличаване на социалното недоволство. Към него се добавя и факта, че една трета от българите очакват въвеждането на плосък данък да се отрази отрицателно върху доходите им. От друга страна, България започва да усвоява средства от европейските фондове, които могат да подпомогнат развитието на инфраструктурата, модернизацията и конкурентноспособността на икономиката. От ефективното и разумно използване на тези средства в много голяма степен ще се определи посоката на нагласите към управляващото мнозинство. Имайки предвид, че от 2005г. досега критичните оценки за дейността на правителството нарастват от 35% на 72%, е вън от съмнение, че движението на “кривата” на обществено доверие ще придобие ключово значение  за баланса на обществените оценки в последната година преди края на мандата на настоящия кабинет. 

Данните са от национално представително проучване, проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч сред 1053 пълнолетни българи в периода 5-10 Ноември 2007 г. по поръчка на в-к Капитал.

Архив