Професионален опит

 
От своето създаване през 1997 година до днес, Алфа Рисърч се наложи като една от водещите агенции на пазара на социални и политически проучвания в България. Тази най-публична част от нашата дейност изгради авторитета на Алфа Рисърч, който се стремим да защитаваме с всеки наш проект.
 
Сред най-значимите направления, в които доказахме и утвърдихме своята специализация, са:
 
 

► Електорални проучвания 

Tе подлежат на директна проверка чрез реалните изборни резултати и поради това са „пробен камък” за приложните умения в бранша.
    
 

► Изследвания на изхода на избирателните секции (exit poll) и паралелни преброявания в деня на изборите

От 1997г. досега сме реализирали този тип  проучвания на 11 избора. Във всички тях сме дали не само максимално точни прогнози (най-голямото допуснато отклонение е 1.6%), но и за минимално време. Емблематични за агенцията остават Изборите за членове на Европейски парламент през май 2007г., когато в изборния ден единствено Алфа Рисърч прогнозира точно позициите на партиите (максимално отклонение - 0.8%), въпреки близките им резултати и обявената първоначално прогнозна победа за ДПС. 
 
 

► Дебати по методиката Deliberative Poll ®

В България са проведени за първи път и единствено от Алфа Рисърч. До момента сме реализирали три мащабни и с голям отзвук обществени дебата:
  • „Обществено мнение за престъпността”, Октомври 2002 г., дебат по метода  Deliberative Poll®
  • Обществен дебат „Политики към ромите в България”, Април 2007 г., дебат по метода  Deliberative Poll®
  • Обществена дискусия „Граждани за Европа”, Януари 2007 г., дебат обхващаше българската визия за бъдещето на Европа и беше част от Паневропейски диалог „Европейски граждански консултации”, който включва национални дискусии във всяка една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.   
 
 

► Ежеседмични проучвания за предаването «Референдум» на Българска национална телевизия

Те регистрират динамиката на общественото мнение по важни дискусионни теми. Извършват се чрез панел от национална представителна извадка от 300 граждани. Годишно реализираме средно по 50 подобни проучвания. 
 
 

► Регулярни проучвания по значими социални, икономически и политически въпроси

Извършвани съвместно с вестниците Капитал и Дневник в периода 1997-2009г.; проучвания за редица институции и неправителствени организации, предизвиквали значим обществен отзвук и широко отразени в медиите; ежегодни издания „Общественото мнение”. На базата на всички тях създадохме своя богат архив от публично достъпни бази данни, социален и политически мониторинг.

 

► Анализи 

Анализи на водещите специалисти на агенцията са публикувани във всички основни български и чужди медии и информационни агенции, представени в България.
 
 
Ние в Алфа Рисърч сме твърдо убедени, че максималната публичност и информираност на гражданите е както условие за свободна изследователска дейност, така и за позитивна обществената промяна.