Оценка за дейността на Президента, Декември 2011

дата: Сряда, 21 Декември 2011
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Декември 2011
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1050 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю