Правителство, Декември 2003

дата: Четвъртък, 18 Декември 2003