Правителство, Август 2004

дата: Сряда, 08 Септември 2004