Оценка за дейността на правителството

дата: Вторник, 27 Септември 2016
Параметри на изследването:


Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Септември 2016
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1026 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю