Оценка за дейността на правителството

дата: Вторник, 24 Ноември 2015

 Параметри на изследването:

 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Ноември 2015
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1100 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю