Оценка за дейността на правителството, Октомври 2013

дата: Четвъртък, 07 Ноември 2013
 Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Октомври 2013
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1030 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю