Оценка за дейността на правителството, Юни2011

дата: Сряда, 15 Юни 2011
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Май - Юни 2011
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1020 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю