Оценка за дейността на правителството, Октомври 2010

дата: Вторник, 26 Октомври 2010

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Октомври 2010
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1036 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю