Оценка за дейността на правителството

дата: Понеделник, 22 Февруари 2010

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Февруари 2010
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1056 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю