Оценка за дейността на правителството, Април 2009

дата: Сряда, 26 Август 2009

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Април 2009
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю