Оценка за дейността на парламента

дата: Понеделник, 02 Октомври 2017
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Септември 2017
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1030 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю