Икономика и жизнен стандарт

дата: Вторник, 03 Февруари 2015
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Януари 2015
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1026 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю