Оценка за дейността на институциите

дата: Вторник, 27 Септември 2016
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Септември 2017
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1030 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю

 

 

 

 

 

 

Архив