Оценка за дейността на политическите лидери

дата: Вторник, 27 Септември 2016

Параметри на изследването:

 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Септември 2016
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1026 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю