Оценка за дейността на политическите лидери

дата: Четвъртък, 25 Юни 2015

 Параметри на изследването:

 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Юни 2015
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1026 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю