Оценка за дейността на политическите лидери, Януари 2014

дата: Сряда, 29 Януари 2014
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Януари 2014
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1050 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю