Оценка за дейността на политическите лидери, Януари 2013

дата: Петък, 25 Януари 2013
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Януари 2013
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1023 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю