Оценка за дейността на политическите лидери

дата: Четвъртък, 17 Юни 2010

Параметри на изследването:

Реализация:
Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Юни 2010
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1020 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю