Оценка за дейността на политическите лидери

дата: Сряда, 25 Февруари 2009

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Февруари 2009
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1000 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю