Оценка за дейността на политическите лидери, Юни 2012

дата: Сряда, 27 Юни 2012
Параметри на изследването:
 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Юни 2012
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1025 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю