Оценка за дейността на политическите лидери, Октомври 2010

дата: Понеделник, 25 Октомври 2010

 Параметри на изследването:

 
Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: Октомври 2010
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: N = 1036 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю