Оценка за дейността на политическите лидери, Октомври 2008

дата: Четвъртък, 18 Декември 2008

Параметри на изследването:

Реализация: Социологическа агенция Алфа Рисърч
Период на провеждане: 07 - 15 Октомври 2008
Представителност: Пълнолетното население на страната
Обем на извадката: 1032 ефективни интервюта
Максимално стандартно отклонение: +/- 3.2%
Метод на набиране на информацията: Пряко стандартизирано интервю