Политически и икономически мониторинг

 
 

 

В тази част на сайта ви представяме данни от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч за актуални политически нагласи и социални проблеми. Агенцията поддържа база данни от 1997г., което позволява да се анализират както краткосрочни, така и дългосрочни тенденции.