Качествени методи

 
Защо хората харесват една личност, продукт, или реклама, а не харесват други? Какво ги мотивира да сменят своето дългогодишно предпочитание, или да направят нов избор? Каква е ролята на емоциите, ценностите и на прагматичните елементи в избора? Как марките отразяват и изграждат социо-културни модели? 
 
Отговор на тези въпроси можете да получите чрез разнообразието от качествени методи, които Алфа Рисърч предлага. Нашият екип ще ви консултира за най-подходящия метод, от който се нуждаете, за да достигнете до вашите целеви групи,  да разберете „как” и „защо” те  мислят и действат по определен начин. Ние не даваме стандартни препоръки. Нашите проучвания помагат на клиентите ни да вземат най-подходящото за техния конкретен казус решение. 
 
 

► Фокус групи (Focus groups)

  • Подходящи за реализиране на задълбочени мотивационни проучвания, когнитивни тестове, тестване на концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании, имиджови стратегии, изграждане на политики
  • Специализиран екип извършва прецизен предварителен скрининг и подбор на участниците
  • Дискусиите се провеждат в групи до 10 души
  • Водят се от професионални модератори на Алфа Рисърч
  • Агенцията разполага със специална зала с модерно техническо оборудване за запис на дискусиите и огледално стъкло, за да могат клиентите да наблюдават дискусията на живо без да смущават участниците 
  • При интерес от страна на клиента Алфа Рисърч предлага симултантен превод
 
 

► Дълбочинни интервюта (In-depth interviews)

  • Подходящи за реализиране на проучвания сред трудно достъпни групи (бизнес, финансов сектор, представители на елита, държавни институции и международни организации, експерти)
  • Провеждат се от опитни професионални интервюери на Алфа Рисърч, преминали обучителни курсове и специализирани в комуникация с различни социални групи
  • Аудио запис на интервютата, възможност за пълен транскрипт и превод