Социални изследвания

 
 
Социалните проучвания са „запазената марка” на Алфа Рисърч. Още със старта на нашата дейност развихме значителна експертиза в политическите и електорални проучвания, изследванията на общественото мнение, оценката на въздействието на политики и комуникационни кампании.
 
Агенцията осъществи и поредица от иновативни за българските условия проучвания. Опитът и експертизата на  работещите в агенцията водещи социолози, политолози и икономисти, в съчетание с прецизността на данните, ни дава възможност да предоставяме задълбочен анализ на социалните промени и да предлагаме алтернативи за намиране на най-ефективни решения на обществените проблеми.