СИСТЕМА „ВИДЕО ВОТ“

 

Системата „Видео Вот“ е софтуерен продукт за провеждане на социологически и маркетингови проучвания относно оценката на зрители за мултимедийно съдържание.

Оценяването се извършва в реално време, докато зрителите наблюдават или слушат видеото  излъчвано на живо в ефир. 
 
Те оценяват съдържанието - посредством софтуер за техния Интернет browser или от свое smart устройство (телефон или таблет). Ако използваният browser или smart устройство поддържа излъчване на видео сигнал, зрителят има възможност едновременно да наблюдава съдържанието и да го оценява от своето устройство.
Системата регистрира оценката на зрителите в точното време спрямо излъчваното видео съдържание.
В края зрителите могат да попълнят и анкета, свързана с вече видяното.
Когато проучването приключи и данните се обработят, системата предоставя възможност за многократен преглед на резултатите. Те могат да бъдат преглеждани и анализирани детайлно по предпочетените от клиента характеристики.
Прегледът е интерактивен - графика, визуализираща оценката на зрителите за всяка секунда от видеото.
 
Тук можете да видите примерна визуализация на резултати: http://videovotedemo.alpharesearch.bg/results.html