CONSUMER TRENDSETTERS INSIGHT

 

Ключово предизвикателство пред всеки бизнес е да улови възможно най-рано бъдещите пазарни трендове.

Вашите предизвикателства мотивират екипа на Алфа Рисърч да намира средствата за тяхното преодоляване.
 
Предлагаме Ви да се запознаете с първия и единствен по рода си продукт на българския пазар – Consumer Trendsetters Insight (CTI).
 
CTI е представителен панел на най-желания от всеки бизнес висок сегмент потребители.
CTI е продуктът, който ви помага да улавяте пазарните трендове преди вашите конкуренти.
CTI е продуктът, който ще ви помогне във вашите иновации на пазара.
 
За повече информация, натиснете следния линк: http://cti.alpharesearch.bg/